تماس با ما

 آدرس: ایران، کردستان، سنندج، ابتدای بلوار سید قطب، map.gifپلاک 25
 تلفن:  31800 (87 98+)  داخلی  100 
 فکس: 33280070 (87 98+)
 ایمیل: adsl@rayanravesh.com
 کد پستی: 6616633861